Berita

blog-img

???? Artikel jalan menuju kesurga ????

*JENAZAH YANG DISHOLATI OLEH TIGA SHAF DARI KAUM MUSLIMIN*


Islam merupakan rahmat dan nikmat bagi seorang hamba. Entah ketika ia masih hidup ataukah ia telah pergi meninggalkan dunia ini. Karena Allah -Azza Wajalla- telah memberikan jalan-jalan kebaikan bagi seorang mukmin untuk menjadi sebab masuk ke dalam surga-Nya, walaupun ia telah menjadi mayat dan tidak bernyawa lagi. Hal itu bisa didapatkan bagi seorang mayit apabila ia disholatkan oleh tiga shaf dari kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Martsad Al Bazini, dari Malik bin Hubairah ia berkata, Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda, 

«??? ???? ???????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ??????? ???? ??????????????? ?????? ????????»? ?????: ??????? ??????? «????? ?????????? ?????? ???????????? ??????????? ????????? ??????? ???????????»

"Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian terdapat tiga shaf orang-orang muslim yang menshalatkannya kecuali Allah mewajibkan ia masuk surga." Martsad berkata; Malik apabila menganggap orang-orang yang akan menshalatkan jenazah sedikit, maka ia membaginya menjadi tiga barisan berdasarkan hadits ini. *[HR. Abu Dawud (3116)]*

Al-Mundziry dan Ad-Dimyaatiy -Rahimahumallah- berkata, “maksud sabda Nabi -Shallallahu 'alaihi wa sallam-, “?????? ????????” (melainkan wajib baginya) adalah wajib baginya untuk masuk surga.  

Oleh karenanya, inilah alasan mengapa kita dianjurkan untuk melayat saudara kita yang meninggal dan memperbanyak orang yang menyolatinya. Karena diharapkan, semakin banyak yang menyolatinya, maka semakin banyak yang mendoakan jenazah tersebut dan memohonkan ampunan untuknya. Jika memang yang hadir menyolatkannya sedikit, maka tetap diatur barisannya menjadi tiga shaf. Agar mendapatkan keutamaan dari hadits ini. 

Wallahu a’laam bish showaab.